Tiga macam puasa menurut mam Ibnu al-Jauzi rahimahullah

1.Puasa Ruh yaitu pendeknya angan - angan.
 2.Puasa Akal yaitu melawan hawa nafsu.
3.Puasa Anggota Badan yaitu menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual.


Tidak ada satupun bagian dari diri manusia kecuali memiliki puasa nya sendiri.
Puasa lidah adalah meninggalkan ucapan selain dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puasa pendengaran (telinga) adalah tidak mendengarkan sesuatu yang batil dan haram untuk didengar.
Puasa dua mata adalah dengan menundukkan pandangan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala."
[Dinukil oleh Syaikh Muhammad Husain Ya'qub dalam kitab nya yang berjudul Asraru Al-Muhibbin fi Ramadhan. yang sudah diterjemahkan dengan judul Panduan Lengkap Ibadah Ramadhan oleh Pustaka Insan Kamil]

Related Posts:

0 Response to "Tiga macam puasa menurut mam Ibnu al-Jauzi rahimahullah"

Post a Comment